Huisregels

Wij hanteren een paar huisregels om ervoor te zorgen dat alle bezoekers van RADION het naar hun zin hebben.

1.Volg aanwijzingen van het personeel op. 
Indien hieraan door de bezoeker geen medewerking wordt verleend, kan de toegang worden ontzegd. 

2. Controle op legitimatie mogelijk.
RADION schenkt geen alchohol aan bezoekers onder de 18 jaar. Bezoekers dienen, in geval van twijfel, middels legitimatie aan te kunnen tonen dat zij 18 jaar of 
ouder zijn. 

3. Geen wapens of drugs.
Bezoekers die zichtbaar onder invloed zijn van alcohol of drugs, wordt de toegang geweigerd. Het verhandelen van drugs is ten strengste verboden. Bij 
geconstateerde gebruik van harddrugs en handel van soft- en harddrugs of het bij zich dragen van wapens en voorwerpen die als wapen kunnen dienen, worden de aangetroffen goederen in beslag genomen, volgt overdraging aan de politie en kan de toegang ook in de toekomst worden ontzegd. Bij het aantreffen van 
een vuurwapen informeren wij altijd de politie; daarnaast wordt de toegang tot RADION ook in de toekomst ontzegd.

4. Geen ongewenste intimiteiten.
Bij gedrag dat door andere bezoekers als hinderlijk, bedreigend, intimiderend of ongewenst wordt ervaren, volgt eerst een waarschuwing en daarna -bij 
herhaling- volgt verwijdering. In dat geval kan ook in de toekomst de toegang worden ontzegd.

5. Geen agressie of racisme.
Een relaxte houding en gedrag is een basisvoorwaarde. Bij agressie in toon of houding wordt de toegang geweigerd.

6. Geen hinderlijk gedrag.
Geen toegang aan personen die in welke vorm dan ook overlast voor de omgeving veroorzaken. Gasten die in het (recente) verleden problemen hebben 
veroorzaakt, kan de toegang worden ontzegd.

7. Kleed je correct.
De organisatie houdt zich uitdrukkelijk het recht voor toegang te weigeren op grond van niet gepaste kleding. Het dragen van shirt of andere kledij met 
duidelijke logo's van voetbalclubs en motorclubs is niet toegestaan.

8. Geen eigen consumpties.
Het is niet toegestaan om eigen drank en etenswaren mee naar binnen te nemen. 

9. Glaswerk moet binnen of op het terras blijven.
U mag eigendommen van ons niet mee naar buiten nemen of verplaatsen. Dit geldt ook voor glazen en flessen. Wie beschadigingen veroorzaakt, draait op 
voor de kosten van reparatie of vernieuwing.

10. Geen overlast voor de buren.
Bezoekers die zich bij het verlaten van RADION luidruchtig gedragen of vernielingen aanbrengen, vuilnis achterlaten of wildplassen, wordt in de toekomst 
de toegang ontzegd. Bij het verlaten van RADION, met name in de nacht of vroege ochtend, is het niet toegestaan om samen te scholen op het 
parkeerterrein. Houdt rekening met onze buurtbewoners; wees zachtjes, blijf niet in groepjes hangen, draai geen harde muziek in of rondom de auto en probeer meteen na een bezoek aan RADION het parkeerterrein te verlaten.

Wanneer je RADION binnentreedt ga je akkoord met onze huisregels.

Heb je een klacht? Laat het ons weten via info@radionamsterdam.nl